Osäkra tider skapar försiktiga chefer

Inom den ekonomiska teorin är det ett känt fenomen att den mänskliga psykologin förstärker konjunktursväningningar. Om många samtidigt blir osäkra och börjar bete sig försiktigt och restriktivt fördjupas en lågkonjunktur. Man kan säga att samma sak gäller för organisationer. Att utveckla en verksamhet när man upplever omvärlden som osäker kräver Läs mer…

Utan följare ingen ledare

Det finns massor av forskning, böcker, skolor och inriktningar som handlar om ledarskap. Ledarskap är eftersträvansvärt, kanske på grund av de tre s:en: status, stålar och sex. Men följarna är så många fler – faktiskt de flesta av oss – samtidigt som kunskapen om följare är betydligt sämre. Följarna gör Läs mer…

Varför är det svårt att samarbeta?

Samarbete är en svår konst. Många tror inte det, de tar samarbete och samarbetsförmåga för given, men det är många faktorer som bidrar till att det ibland är svårt att samarbeta. Jag vill lyfta fram några. Brist på tydlighet och öppenhet inom organisationen skapar otrygghet hos de som ska samarbeta. Läs mer…

Anställda vill ha fler möten

Tillhör du dem som tycker att det är alldeles för många möten? Är du chef? En undersökning som Manpower och Kairos Future gjorde tillsammans visade att 57 procent var nöjda med antalet möten utifrån de behov som fanns, medan 20 procent tyckte att det var för få möten. Värt att Läs mer…

Tillsammans för balans

Balans: en fråga för arbetsplatsen, inte för individen. Ansvaret att få ihop balansen mellan familjeliv och arbetsliv läggs ofta på den enskilda individen. Och vi människor gör så gott vi kan! Men livet är inte alltid planerbart och förutsägbart, det vet till exempel alla som är småbarnsföräldrar. Men det handlar Läs mer…

Otydlighet skapar osäkerhet

  En tuff utmaning för ledare och chefer idag är att förmedla en tydlig bild av vad organisationen egentligen gör, varför den finns till och vart den är på väg. När anställda är osäkra på vad som sker i organisationen eller vart den är på väg påverkar det deras prestationer Läs mer…

KLOK

Sara, en av våra kursdeltagare, berättar om kursen KLOK. Vad har kursen betytt för dig? Jag är tydligare. Jag är mer medveten om hur andra uppfattar mig. Jag har fler verktyg att ta till i min vardag som ledare. Och jag vet nu hur jag ska ge feedback till medlemmarna Läs mer…

Medarbetarutbildning

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet är stort av att också utbilda medarbetarna mot större effektivitet. I en lärande organisation med goda medarbetare tar var och en initiativ till att utveckla både sig själv och den egna Läs mer…

Innovationer och nytänkande

Att ta vara på idéer och att vara innovativ är inte bara en konkurrensfaktor, det är många gånger ett måste för att överleva som företag. Ta hjälp av omvärlden Det börjar bli allt vanligare att företag och organisationer tar hjälp av omvärlden och allmänheten i utvecklingsarbetet. De engelska orden open Läs mer…

En blick framåt

Vi kan inte förutspå framtiden, men vi kan försöka förstå de drivkrafter och utmaningar som kommer att prägla vår framtid. Utmaningar Förutsättningarna och spelreglerna för oss som individer, företag och organisationer har på bara något årtionde påtagligt förändrats. Miljöutmaningar, globalisering, den snabba utvecklingen på IT-sidan och nya sätt att kommunicera Läs mer…