Psykoterapi

Psykoterapeutiska samtal med fokus på relationer, för att läka inre sår och trauman samt för att utveckla resurser och ge personlig utveckling.
Samtalet innebär att utforska inre och yttre begränsningar och möjligheter. Vi lyssnar och utmanar för att förstå vad som pågår i din inre värld.  Så du är huvudpersonen i alla samtal.

Integrerad relationell psykoterapi är “metodneutral”, dvs. den utgår inte, som många andra terapiformer, från att använda en förutbestämd metod. Det är istället samspelet mellan patient och terapeut som står i centrum och där  relationen blir en ömsesidig samarbetsprocess. Vi möter våra patienter med en lärandeattityd snarare än en diagnos/sjukdomsfokuserad attityd.

Genom samtal med en utomstående kan du få hjälp med att lära känna dig själv bättre och i samarbete med terapeuten hitta en väg ut ur dina svårigheter och därmed skapa förutsättningar för förändringar.

Vi erbjuder olika typer av samtalsstöd. Kontakta gärna oss för rådgivning. 

Pris för privatpersoner: 1050:- / samtal, 950:- för studenter och pensionärer.

Pris för företag 1300:- + moms.

Neurofeedback 1200:-

Samtalsstöd

Parterapi

Hypnosterapi

Bildterapi

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB