Åsa Hellis

Åsa Hellis

Otydlighet skapar osäkerhet

 

pusselbitar

En tuff utmaning för ledare och chefer idag är att förmedla en tydlig bild av vad organisationen egentligen gör, varför den finns till och vart den är på väg.

När anställda är osäkra på vad som sker i organisationen eller vart den är på väg påverkar det deras prestationer högst påtagligt. Forskning visar att de anställdas engagemang och produktivitet till stor del beror på hur delaktiga och välinformerade de känner sig.

En undersökning utförd av American Management Association bland deras medlemsföretag, visade att nästan 40 procent av de anställda inte kände till verksamhetens övergripande mål och vision – inte ens cheferna upplevde att de fullt ut kände till vad som pågick i verksamheten – och resultatet hade förmodligen inte sett mycket annorlunda ut om undersökningen hade gjorts i Sverige.

Otydlighet i organisationer är ett vanligt problem – det märker vi när vi är ute och handleder – och den snabba förändringstakten riskerar att göra allt fler verksamheter otydliga.

Kontakta oss om du vill lära dig att bli mer tydlig. Vi berättar hur.

Prenumerera på inlägg

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget