Åsa Hellis

Åsa Hellis

Anställda vill ha fler möten

MöteTillhör du dem som tycker att det är alldeles för många möten?

Är du chef?

En undersökning som Manpower och Kairos Future gjorde tillsammans visade att 57 procent var nöjda med antalet möten utifrån de behov som fanns, medan 20 procent tyckte att det var för få möten.

Värt att notera var att det i stor utsträckning var chefer som tyckte att det var onödigt många möten, de anställda däremot efterfrågade fler möten!

 

inneffektivamoten

prenumerera2

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget