Osäkra tider skapar försiktiga chefer

Inom den ekonomiska teorin är det ett känt fenomen att den mänskliga psykologin förstärker konjunktursväningningar. Om många samtidigt blir osäkra och börjar bete sig försiktigt och restriktivt fördjupas en lågkonjunktur. Man kan säga att samma sak gäller för organisationer. Att utveckla en verksamhet när man upplever omvärlden som osäker kräver Läs mer…

Utan följare ingen ledare

Det finns massor av forskning, böcker, skolor och inriktningar som handlar om ledarskap. Ledarskap är eftersträvansvärt, kanske på grund av de tre s:en: status, stålar och sex. Men följarna är så många fler – faktiskt de flesta av oss – samtidigt som kunskapen om följare är betydligt sämre. Följarna gör Läs mer…

Citat

”Det bästa verktyget för ledarutveckling är reflektion. Det största hindret är reflexmässigt beteende och gamla vanor.” Kaspara Eriksson, ledarutvecklare Framfot

Pygmalioneffekten

Vill jag ändra mitt sätt gentemot en människa börjar den förändringen med att jag ändrar mina tankar om henne. En forskare i psykologi, Robert Rosenthal, genomförde för många år sedan i USA ett experiment. Han ville pröva hypotesen att tankar och attityder är skapande. Han skrev sedan boken Pygmalion in Läs mer…

Är du konflikträdd?

Många människor i vår kultur upplever att de är konflikträdda. En del är det utan att vara medvetna om det. En tydligt negativ konsekvens av att vara konflikträdd är att det blir svårt att känna ordentlig självrespekt då man inte i tillräckligt hög grad respekterar och försvarar sina egna gränser Läs mer…