Sluta med antidepressiva – svårare än man tror

Att sluta med antidepressiva läkemedel kan ge allvarliga biverkningar. Både patienter och läkare är för dåligt insatta i vad som händer. Så kallade utsättningssymtom kan felaktigt tolkas som att sjukdomen är på väg tillbaka – och nya recept skrivs ut. Drygt 600 000 svenskar använder så kallade SSRI-preparat, bland annat Läs mer…