Terapi

Som terapeut är Lotta intresserad av tvåpersonspsykologin d.v.s. hur människor anknyter (söker närhet) till varandra och vilken kvalité relationerna har då allt växande sker i relation till andra. Lotta ser varje människas berättelse som unik och har lärt sig att dessa berättelser förändrar människor. Dessa förändringar skapar så småningom nya Läs mer…

Handledning

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap. Handledning kan vara ett viktigt redskap i att skapa större trygghet och lugn i arbetsgruppen.