Osäkra tider skapar försiktiga chefer

Inom den ekonomiska teorin är det ett känt fenomen att den mänskliga psykologin förstärker konjunktursväningningar. Om många samtidigt blir osäkra och börjar bete sig försiktigt och restriktivt fördjupas en lågkonjunktur. Man kan säga att samma sak gäller för organisationer. Att utveckla en verksamhet när man upplever omvärlden som osäker kräver Läs mer…

Citat

”Det bästa verktyget för ledarutveckling är reflektion. Det största hindret är reflexmässigt beteende och gamla vanor.” Kaspara Eriksson, ledarutvecklare Framfot

Är du konflikträdd?

Många människor i vår kultur upplever att de är konflikträdda. En del är det utan att vara medvetna om det. En tydligt negativ konsekvens av att vara konflikträdd är att det blir svårt att känna ordentlig självrespekt då man inte i tillräckligt hög grad respekterar och försvarar sina egna gränser Läs mer…

Tillsammans för balans

Balans: en fråga för arbetsplatsen, inte för individen. Ansvaret att få ihop balansen mellan familjeliv och arbetsliv läggs ofta på den enskilda individen. Och vi människor gör så gott vi kan! Men livet är inte alltid planerbart och förutsägbart, det vet till exempel alla som är småbarnsföräldrar. Men det handlar Läs mer…

Tidstjuvarnas tio-i-topp

En arbetsplats utan störande moment. Vore inte det en dröm! 55 minuter per dag anses försvinna på en genomsnittlig svensk arbetsplats på grund av strul. Nästan en hel timma! Här är de tio mest vanliga tidstjuvarna: Att bli avbruten: 33% Teknikstrul: 33% Missförstånd och otydlig kommunikation: 26% Uppgifter utanför de Läs mer…

KLOK

Sara, en av våra kursdeltagare, berättar om kursen KLOK. Vad har kursen betytt för dig? Jag är tydligare. Jag är mer medveten om hur andra uppfattar mig. Jag har fler verktyg att ta till i min vardag som ledare. Och jag vet nu hur jag ska ge feedback till medlemmarna Läs mer…

Innovationer och nytänkande

Att ta vara på idéer och att vara innovativ är inte bara en konkurrensfaktor, det är många gånger ett måste för att överleva som företag. Ta hjälp av omvärlden Det börjar bli allt vanligare att företag och organisationer tar hjälp av omvärlden och allmänheten i utvecklingsarbetet. De engelska orden open Läs mer…