Åsa Hellis

Åsa Hellis

Innovationer och nytänkande

Att ta vara på idéer och att vara innovativ är inte bara en konkurrensfaktor, det är många gånger ett måste för att överleva som företag.

Ta hjälp av omvärlden
Det börjar bli allt vanligare att företag och organisationer tar hjälp av omvärlden och allmänheten i utvecklingsarbetet. De engelska orden open innovation och crowdsourcing är begrepp som brukar nämnas i dessa sammanhang (på Wikipedia kan du läsa mer).

Många chefer hämmar innovation och förnyelse
Tyvärr visar undersökningar att cheferna själva inte vill att deras medarbetare ska förnya. Ron Ashkenas, exekutiv partner på Schaffer Consulting och författare, identifierar tre (o)avsiktliga orsaker till varför chefer skickar dubbla budskap kring innovation:

  • Innovation kan ta lång tid att ge avkastning medan chefer ofta betonar de kortsiktiga kraven och kräver omedelbara resultat.
  • Chefer är rädda att innovation kommer att störa verksamheten där den befinner sig nu.
  • Innovation kräver experiment. Många chefer kan vara obekväma med att inte ha en fast plan som kan följas steg-för-steg.

Trots att det inte är lätt att ändra ett företags kultur så menar Ron Ashkenas att det är precis vad som krävs — innovation behöver både uppmuntras och stödjas.

Var börjar man?
Att få idéer utifrån innebär ju inte att det tar slut med idéer inifrån. Men hur uppmuntrar man till innovation och utveckling inom det egna företaget?

Ja, det gäller att medvetet skapa en innovationskultur som bygger på delaktighet på alla nivåer och träna medarbetarna till att bidra i utvecklingen. En miljö där man vågar uttrycka sin åsikt och där man uppmuntras att tänka nytt och annorlunda är grunden för en god innovations-kultur. Dessutom behöver man förstå att inte alla behöver vara ”kreativa idé-personer”, man kan bidra på annat sätt och i andra roller.

Skapa utrymme för tid och reflektion
Sedan vet man att ett  uppskruvat tempo och pressat arbetsklimat inte nödvändigtvis gynnar idéer, utveckling och förnyelse — det behöver finnas utrymme och tid för reflektion. Meditation och medveten närvaro (mindfulness), andningstekniker och så vidare har visat sig vara gynnsamt för att hitta lösningar på problem och utmaningar som organisationer står inför — ett nytt sätt att tänka, men det kräver modiga ledare. (Källa: Management Today)

Ett exempel
Försäkringsbolaget If har provat mindfulness för att medarbetarna ska må bra och prestera bättre. I den danska verksamheten fick 35 medarbetare vara med i ett program med 10 minuters träning per dag. Efter 4 månader upplevde 88 procent att de hade blivit effektivare, hade lättare att fokusera på sina arbetsuppgifter och kunde hantera stress bättre. (Källa:Personal & Ledarskap)

Bli ledaren som gynnar nytänkande
I vår kurs KLOK får du lära dig mer om samarbetets komplexitet och vad som utmärker högpresterande team. Här får du lära dig att använda konstruktiv kritik och hur du kan coacha dina medarbetare. Bland mycket annat. Välkommen att anmäla dig här.

Prenumerera på inlägg

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget