KLOK

Kurs i ledarskap och kommunikation för ledare, medarbetare, politiker, lärare och alla andra som vill utvecklas i sin roll på  arbetsplatsen.

Skapa effektiva team

I boken Teamroller i praktiken redogör Meredith Belbin för sin långvariga forskning kring vikten av att skapa effektiva team då det har avgörande betydelse för arbetsresultatet. Ordet ’team’ förknippas med lagspel. I ett bra lag passar varje spelare ihop med övriga och vet vad de andra kan. Han vet vad Läs mer…