Psykoterapihandledning

Jag arbetar utifrån en integrerad relationell psykoterapi vilken är “metodneutral”, där samspelet mellan patient och terapeut står i centrum och där relationen blir en ömsesidig samarbetsprocess. Vi utforskar en lärandeattityd snarare än en diagnos/sjukdomsfokuserad attityd till patienten.

Chefsstöd

Handledning för arbetsgrupper

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

©2019 Lotta Lindgren AB