Handledning

Vi ser att de flesta chefer har en gemensam och växande utmaning. 

Att ge sig tid och utrymme för att lyfta blicken och reflektera över ”vart är vi på väg?” ”Hur vill jag leda verksamheten och mina medarbetare” när vardagens kortsiktiga och operativa frågor alltmer tar överhanden.

Samma sak gäller medarbetare. Hur skapar vi en robust samarbetskultur där människors olikheter kommer till sin rätt istället för att leda till konflikter och maktstrider

Läs mer nedan och kontakta oss för offert.

Chefsstöd

Handledning för arbetsgrupper

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

©2019 Lotta Lindgren AB