Patientdatalagen
&
GDPR

Två lagar för din säkerhet.

De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom verksamheten är Patientdatalagen (PdL) och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med GDPR är att stärka individens rättigheter och ställa enhetliga krav på alla företag inom EU. I samband med detta vill vi passa på att berätta för dig hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du går till väga om det är något du vill ändra. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när vi lånar dina personuppgifter. De kommer vi alltid att behandla med transparens och öppenhet för dig, och med respekt för din personliga integritet. Du har, enligt GDPR, rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag)
 • Få felaktiga uppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade

NÄR REGISTRERAS UPPGIFTERNA?

 • när du tar kontakt med oss på lottalindgren.se
 • när du beställer en prenumeration av nyhetsbrev. Nyhetsbrevet som är kostnadsfritt går enkelt och omedelbart att säga upp, genom en länk i brevet, eller genom att mejla lotta@lottalindgren.se.
 • när du anmäler dig till våra utbildningar, seminarier eller kurser.

VAD FÖR SLAGS PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

 • Vi är skyldiga att föra journal för varje patient. Journalen kan exempelvis innehålla uppgifter om bakgrunden till vården, ev. ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.
 • Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t ex namn, e-postadress och telefonnummer. Utöver de uppgifterna lagras även IP-nummer.

COOKIES

 • Vår webbplats använder sig av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies informeras om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till samt hur de kan undvikas.
 • En cookie är en textfil som webbläsaren laddar ned på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ned sparas i besökarens webbläsare och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer.
 • Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies via inställningar i den webbläsare du använder.
 • Om du väljer att blockera cookies i din webbläsare kan vi dock inte garantera att webbplatsen fungerar som den ska.

VAD ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera journaler, prenumerationer, kursinbjudningar, nätverksträffar samt för eventuella faktureringsändamål. Personuppgifterna används även för att upprätthålla och utveckla kundrelationen. Personuppgifterna utgör också underlag för analyser, statistik, uppföljning, affärsutveckling samt för marknadsföringsändamål.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

 • Det finns klara regler i Patientdatalagen (PdL) och Dataskyddsförordningen (GDPR) för hur vi ska bevara och gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.
 • Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

 • Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära ändring av uppgifterna, begära att bli borttagen eller meddela om du inte vill att uppgifterna ska användas för marknadsföring. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
 • Du har även möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av Lotta Lindgren AB.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Det är endast Lotta Lindgren AB som har tillgång till dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter ALDRIG dina personuppgifter med tredje part.

SAMTYCKE

 • Genom att du godkänner Personuppgiftspolicyn vid lämnande av dina uppgifter till Lotta Lindgren AB samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter såsom anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt samtycke genom att skriftligt meddela detta till adressen nedan.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Lotta Lindgren AB
070 – 534 33 24
lotta@lottalindgren.se
Organisationsnummer: 556573-8472

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB