lotta

lotta

Medarbetarutbildning

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet är stort av att också utbilda medarbetarna mot större effektivitet. I en lärande organisation med goda medarbetare tar var och en initiativ till att utveckla både sig själv och den egna verksamheten.

Initiativ, lojalitet och ansvarstagande är utmärkande för gott medarbetarskap. Detta handlar om att leda sig själv — därför är medarbetarskapet så viktigt att utveckla.

Medarbetarutveckling handlar om att skapa beteendeförändring. Det räcker inte att enbart skapa nya perspektiv, förståelse och ny kunskap. Det väsentliga är hur det påverkar deltagarna att bli än bättre i att utöva sitt arbete och sin medarbetarroll och därmed bidra positivt till att uppfylla företagets mål.

Våra medarbetarskapsutbildningar är organisations– och individanpassade. Vi arbetar med medarbetarskap utifrån ett koncept där företagets värderingar ligger till grund för ett önskat beteende hos medarbetarna.

Kontakta oss för mer information.

 

Prenumerera på inlägg

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget