Kom till Nolia ACT-mässa i Piteå 7-8 november

Du kan köpa en- eller tvådagarspaket och lyssna på många olika föreläsare. • Säkra företagets kompetensförsörjning • Värdegrundsarbete – om motivation, kraft och kultur • Att leda många generationer Själv ska jag prata om ”Trygg i ledarrollen – lita på din inre ledare” Jag träffar dig gärna där!!