Åsa Hellis

Åsa Hellis

Osäkra tider skapar försiktiga chefer

Inom den ekonomiska teorin är det ett känt fenomen att den mänskliga psykologin förstärker konjunktursväningningar. Om många samtidigt blir osäkra och börjar bete sig försiktigt och restriktivt fördjupas en lågkonjunktur. Man kan säga att samma sak gäller för organisationer.

Att utveckla en verksamhet när man upplever omvärlden som osäker kräver andra förhållningssätt. Om chefer och medarbetare samtidigt blir alltför defensiva riskerar verksamheten att gå i stå. Men också här spelar den mänskliga psykologin roll – hur riskvilliga vi är beror på de konsekvenser vi riskerar att möta på grund av vår riskvillighet.  Det är alltså viktigt för verksamheten att inte skapa riskaversion bland sina chefer.

Här är några exempel på saker som organisationer kan göra:

Företag och verksamheter kan använda sig av scenariotekniker – utvärdera en rad scenarier för att utvärdera och identifiera riskkällor. Planera för såväl framgång som misslyckande av projekt och allt däremellan.

Utvärdera inte chefer och ledare på enskilda beslut – chefer ska inte straffas för att de driver riskfyllda projekt. Bedöm istället prestationer utifrån en kombination av projektresultat och övergripande genomförande, oavsett utfall.

Kan du komma på fler saker som företaget kan göra för att du som ledare ska våga fortsätta att ta risker som leder verksamheten framåt?

 

Prenumerera på inlägg

starktledarskap

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget