lotta

lotta

Varför är det svårt att samarbeta?

Samarbete är en svår konst. Många tror inte det, de tar samarbete och samarbetsförmåga för given, men det är många faktorer som bidrar till att det ibland är svårt att samarbeta. Jag vill lyfta fram några.

SamarbeteBrist på tydlighet och öppenhet inom organisationen skapar otrygghet hos de som ska samarbeta. Människor vill veta vad som gäller för att slippa gissa, positionera sig eller hantera saker på sitt eget sätt, med risk för att få kritik.

Alla människor bär på djupgående (ibland omedvetna) behov av att känna sig viktiga, kompetenta och omtyckta. När behoven inte blir tillgodosedda så uppstår bland annat känslor av oro, stress, irritation och rädsla. När behoven å andra sidan blir tillgodosedda bidrar det till att människor känner glädje, trygghet, lust och nyfikenhet. Ta reda på vad dina medarbetare, arbetskamrater och familjemedlemmar behöver – då skapar du förutsättningar för gott samarbete.

Alla säger sig vilja samarbeta och det förknippas oftast med positiva värden som god kommunikation, respekt, hjälpsamhet, gemenskap och att se till bådas bästa. Men är detta din erfarenhet av hur det ser ut när det blir konflikt? De flesta svarar nej! på den frågan.

Men samarbete och konflikt står inte i motsats till varandra – det är bara svårare (och viktigare) att kunna samarbeta när det är konflikt. Lösningen ligger i att se konflikten som ett gemensamt problem så att kamp byts ut mot samarbete, där båda parter blir vinnare. Konflikter drivs av sådant vi behöver och det vi oroar oss för så därför blir kommunikationen extra viktig.

Potentialen att öka vårt samarbete ligger i kommunikation – att öva förmågan att tala om det som är svårt. Det svåraste handlar ofta om hur det känns och vad vi behöver.

Bästa sättet att börja samarbeta är att ge.

Prenumerera på inlägg

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget