Åsa Hellis

Åsa Hellis

En blick framåt

Vi kan inte förutspå framtiden, men vi kan försöka förstå de drivkrafter och utmaningar som kommer att prägla vår framtid.

Utmaningar
Förutsättningarna och spelreglerna för oss som individer, företag och organisationer har på bara något årtionde påtagligt förändrats.

Miljöutmaningar, globalisering, den snabba utvecklingen på IT-sidan och nya sätt att kommunicera är några av de starka drivkrafterna — förändringar som innebär många nya möjligheter men också många nya utmaningar. Det är en hård press på oss att ta till oss det nya i snabb takt, valmöjligheterna har blivit många fler och det är en utmaning att sålla i den ökande informationsmängden. Stress följer tyvärr ofta i pressens spår.

Möjligheter
Men vi är också gemensamt med och skapar vår sam- och framtid. Vi är individer, arbetskamrater, chefer och företagsledare som ska fungera tillsammans.

Genom att investera tid och pengar på att utveckla ledare, medarbetare och individer skapar vi goda förutsättningar för att utveckla sunda arbetsplatser. Vi lägger därmed också grunden för en miljö som tillåter växande och utveckling, både på individ- och företagsnivå — en konkurrensfaktor som blir allt viktigare.

Vi hjälper gärna till
Vi på Lotta Lindgren AB är gärna med och bidrar på ett positivt sätt. Vi arbetar med utvecklings- och förändringsarbete inom människan, mellan människor, inom organisationer och i samhället. Här kan du läsa mer om de utbildningar vi erbjuder.

 

Prenumerera på inlägg

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget