Psykisk ohälsa

Du ska söka hjälp om det är något som du vill förändra eller förstå kring dig och ditt liv. Det kan handla om att du upplever att det fattas något i ditt liv, att du plågas av oro, ångest, fobier, lag självkänsla eller känslor av meningslöshet, att relationer inte fungerar som du önskar eller att du behöver bearbeta en sorg och så vidare. Ofta kan det du brottas upplevas som väldigt privat och ibland även skamligt vilket gör dig sårbar och ömtålig och då behöver du både trygghet och omtanke, så vårt arbete sker under tystnadsplikt.

Depression

Vem som helst kan drabbas av depression om man utsätts för tillräckligt stor belastning under tillräckligt lång tid. När vi känner oss stressade, rädda och oroliga höjs kortisolnivån i blodet vilket ska ge oss energi att fly undan faror. I normala fall är det inga problem då våra hjärnor har ett väl fungerande system för att reglera detta. Däremot kan problem uppstå om vi känner oss stressade för ofta eller under för lång tid vilket gör att det självreglerande systemet bryts ned med påföljd att viktiga funktioner som att hantera känslor och tankar försämras. Hjärnan fungerar helt enkelt inte som den ska och därför är det näst intill omöjligt att bryta den nedåtgående spiralen själv – man behöver hjälp. Många känner sig också energilösa och extremt trötta.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom innebär att man har flera olika fysiska och psykiska symtom som man kan få efter långvarig stress eller andra påfrestningar. Oftast har man haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan man blir sjuk. Vanliga symtom är att man upplever en uttalad trötthet som, hur mycket man än försöker, inte går att vila bort. Andra symtom är minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning.

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB