Aktuella utbildningar

Vi skapar utbildningar efter ert behov. Utbildningar som handlar om relationer på olika nivåer. Feedback, svåra samtal, konflikthantering och ledarskap. Utbildningar är alla upplevelse-baserade dvs vi arbetar med konkreta problem och kopplar ihop det med teori.

Vi ser att de flesta chefer har en gemensam och växande utmaning. Att ge sig tid och utrymme för att lyfta blicken och reflektera över ”vart är vi på väg?”  ”Hur vill jag leda verksamheten och mina medarbetare” när vardagens kortsiktiga och operativa frågor alltmer tar överhanden.

Hur skapar vi en robust samarbetskultur där människors olikheter kommer till sin rätt istället för att leda till konflikter och maktstrider.

KLOK - Kurs i ledarskap & kommunikation

Feedback & kritik

Konflikthantering - en naturlig del i samarbetet

Svåra samtal

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB