Motståndskraft vi behöver!

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär medicin (en alternativmedicinsk inriktning som syftar till att behandla och förebygga psykisk sjukdom genom att ge stora mängder vitaminer och mineraler)bjöd in den kanadensiskepsykologiprofessorn Bonnie Kaplan för att föreläsa om mikronutriell behandling av psykisk sjukdom. Bonnie Kaplans forskning handlar om att behandla svåra psykiska sjukdomar (bland Läs mer…