Innovationer och nytänkande

Att ta vara på idéer och att vara innovativ är inte bara en konkurrensfaktor, det är många gånger ett måste för att överleva som företag. Ta hjälp av omvärlden Det börjar bli allt vanligare att företag och organisationer tar hjälp av omvärlden och allmänheten i utvecklingsarbetet. De engelska orden open Läs mer…

En blick framåt

Vi kan inte förutspå framtiden, men vi kan försöka förstå de drivkrafter och utmaningar som kommer att prägla vår framtid. Utmaningar Förutsättningarna och spelreglerna för oss som individer, företag och organisationer har på bara något årtionde påtagligt förändrats. Miljöutmaningar, globalisering, den snabba utvecklingen på IT-sidan och nya sätt att kommunicera Läs mer…

Nyårslöften = nya vanor

Nytt år brukar för många innebära önskningar om förändring: gå ner i vikt, sluta röka, äta bättre, jobba mindre och så vidare. I grunden handlar det om vanor och inlärda beteenden som ska förändras – något som är fullt möjligt – men för att det ska lyckas behöver man förstå Läs mer…