Ledningsstöd

Genom organisation- och grupputveckling har de flesta grupper potential att jobba mer effektivt tillsammans. Det handlar om att utveckla en kultur där allas potential tas tillvara och tillsammans bidrar till högpresterande team. Utgångspunkten och förutsättningen är att högsta ledningen är ett välfungerande team med en stark och tydlig gemensam målbild. Det handlar om allt från värdegrundsarbete till systematisk teamutveckling, effektiva möten och hantering av motgångar, konflikter och kriser. Vi erbjuder utveckling och stöd till företag, chefer, ledare och arbetsgrupper. 

Läs mer nedan och kontakta gärna oss för rådgivning och/eller offert. 

Trepartssamtal och konflikthantering

Psykosocial kartläggning

Extended DISC

Jämställdhet och normkritik

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB