Neurofeedback

Hur vårt psykiska välmående, vår koncentrationsförmåga och vårt minne fungerar är ett resultat av hur vår hjärna arbetar. Målet med Neurofeedback är att minska dina spänningstillstånd, din oro och ångest genom att öka din förmåga att finna vila och återhämtning. Neurofeedback tränar också din koncentration, minne och uppmärksamhet. Vi erbjuder Neurofeedback både som ett komplement till psykoterapi och som enskild träning/behandling.

Tekniken

Neurofeedback är en avancerad teknik som tränar hjärnan i att gradvis reglera sin egen aktivitet. Det är inget botemedel och fungerar inte som ett läkemedel för att döva smärta eller ångest. Det är en metod för att reglera hjärnans mönster, så att den fungerar på ett mer hälsosamt och effektivt sätt. Behandlingen är smärtfri, läkemedelsfri och ger inga biverkningar. Behandlingen hjälper till att ge dig större kontroll över din hjärnaktivitet och att bättre styra över kognitiva processer och emotionella reaktioner.

Behandlingen

Under behandlingen registreras dina hjärnvågor genom sensorer som placeras på ditt huvud. Signalerna från sensorerna läses av och du får omedelbar feedback/ återkoppling via din hörsel, känsel och syn. På en skärm framför dig visas en film som förändras utifrån hur din hjärna arbetar.

Träning & Feedback

Under behandlingen registreras dina hjärnvågor genom sensorer som placeras på ditt huvud. Signalerna från sensorerna läses av och du får omedelbar feedback/ återkoppling via din hörsel, känsel och syn. På en skärm framför dig visas en film som förändras utifrån hur din hjärna arbetar.

Långsiktighet

För att din hjärna ska behålla det nya mönstret krävs flertal behandlingar, antal behandlingar är beroende på person och problematik. Det krävs minst 10 behandlingar för att kunna uttala sig om en positiv förändring och 20 – 40 behandlingar för att åstadkomma en varaktigt positiv förändring. Vilket innebär en betydande insats både tidsmässigt och ekonomiskt.

Peak Performance

Neurofeedback kan också användas för ökat välmående och fungerande, för att komma i god psykisk balans eller för att höja din prestation i yrkeslivet, vid studier, idrott, ledarskapsutveckling och konstnärligt utövande. Neurofeedback används idag bland professionella atleter, konstnärer, ledare samt av ledande organisationer som NASA och amerikanska elitstyrkor för att ta sin prestation till högre höjder.

Neurofeedback handlar om att ge återkoppling till hjärnans elektriska aktivitet (EEG) och på så sätt ge hjärnan möjlighet att bättre reglera sin aktivitet för att till exempel klara av att hålla kvar uppmärksamhet, reglera impulser eller lugna ner och balansera hjärnan. Det är en inlärningsprocess där man belönar hjärnan när den utför en önskad aktivitet i realtid. Vid neurofeedback träning sitter personen framför en datorskärm och högtalare. Man placerar sensorer på hjässan som avläser hjärnans EEG och utifrån ett specifikt träningsprogram får man direkt återkoppling i form av ljud och rörliga bilder när hjärnan utför den önskade aktiviteten.

Metoden kan användas till

Sjukdom, stress och trauma kan göra så att din hjärna inte har möjlighet att reglera sig själv optimalt. Den kanske använder strategier som ger dig obehag och symtom. Hjärnan kan behöva hjälp med att hitta ett annat och bättre fungerande.

Studier & referenser

Metoden är väldokumenterad och används över hela världen. Amerikanska och tyska barnläkarförbundet rekommenderar Neurofeedbackträning som den första behandlingsmetod, i stället för medicin, för barn och ungdomar med ADD/ADHD. Även i Norge används metoden vid ADHD behandling. På Karolinska institutet pågår en studie, sedan 2013 – KIND, som undersöker Neurofeedbackträning för barn med diagnosen ADHD.

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

©2019 Lotta Lindgren AB