Våra medarbetare

lotta Lindgren

Lotta Lindgren

Legitimerad psykoterapeut

Lotta arbetar med samtalsstöd, psykoterapi, hypnos och bildterapi. Hon är utbildad handledare och lärare i psykoterapi och en stor del av hennes arbete är handledning för grupper och chefer. Förtroendefulla relationer är hennes specialitet.

Thomas Lindgren

legitimerad psykoterapeut

Thomas arbetar med psykodynamisk psykoterapi och använder symboldrama och autogen träning i sitt arbete. Han har utvecklat metod för arbete med flygrädsla och andra fobier. Arbetar också med parterapi.

Britt Thelenius Wanler

legitimerad psykoterapeut

Britt Thelenius Wanler är en psykoterapeut som kan hjälpa dig om du vill komma vidare i din personliga utveckling.Orsaker till behov av samtal kan vara ångest, oro, depression, utmattning, kriser, ätstörningar, tomhet, stress, eller konfliktfyllda relationer.

Birgitta Olofsson Marklund

Legitimerad psykoterapeut

Birgitta har en existentiell inriktning i sitt arbete. Det innebär fokus på människans komplexa liv och hur hon samverkar i sitt sammanhang. Att ha en helhetssyn på människan är viktigt samt att ha fokus på de existentiella frågor som väcks i livets olika skeden.

liv ranweg

Liv Ranweg

Beteendevetare & kroppsterapeut

Liv är utbildad beteendevetare på LTU och Kraniosakral terapeut, Ayurveda-terapeut, Akupunktör, Vedic art-lärare och Reiki Master. Hon arbetar med kroppsbehandlingar och hälsorådgivning utifrån ett helhetsperspektiv för att hitta bästa resultat. Hon håller också kurser i Vedic Art.

Om Lotta Lindgren AB

“Lotta Lindgren AB är ett starkt varumärke som lyckats ta med sig sin historia i det hon är så att alla delar är synliga i helheten. Hon fångar sin omgivning med att beskriva händelser och egna upplevelser så att den som lyssnar berörs och får egna bilder. Lotta kan omsätta teori till praktik och hon är en skicklig handledare och ledarutvecklare som engagerar med sitt lärande. Hon gör alltid sitt bästa, tar fullt ansvar och det hon lovar fungerar och håller hög kvalitet.”

Legitimationer & Certifieringar

Leg sjuksköterska

SDI

Symbolterapeut

Bildterapeut

Hypnosterapeut

Extended DISC

Styrelseakademin

Handledare och lärare i psykoterapi

Handledare UGL

GDQ

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB