Våra medarbetare

Lotta Lindgren

Legitimerad psykoterapeut

Lotta arbetar med samtalsstöd, psykoterapi, hypnos och bildterapi. Hon är utbildad handledare och lärare i psykoterapi och en stor del av hennes arbete är handledning för grupper och chefer. Förtroendefulla relationer är hennes specialitet.

jan kindberg

Jan Kindberg

Legitimerad psykolog och psykoterapeut

Jan har lång erfarenhet av arbete med familjer, unga vuxna, trauman och stress. Han är certifierad för EMDR, en psykoterapeutisk metod för behandling av traumatiska minnen och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Thomas Lindgren

legitimerad psykoterapeut

Thomas arbetar med psykodynamisk psykoterapi och använder symboldrama och autogen träning i sitt arbete. Han har utvecklat metod för arbete med flygrädsla och andra fobier. Arbetar också med parterapi.

Liv Ranweg

Beteendevetare & kroppsterapeut

Liv är utbildad beteendevetare på LTU och Kraniosakral terapeut, Ayurveda-terapeut, Akupunktör, Vedic art-lärare och Reiki Master. Hon arbetar med kroppsbehandlingar och hälsorådgivning utifrån ett helhetsperspektiv för att hitta bästa resultat. Hon håller också kurser i Vedic Art.

Om Lotta Lindgren AB

“Lotta Lindgren AB är ett starkt varumärke som lyckats ta med sig sin historia i det hon är så att alla delar är synliga i helheten. Hon fångar sin omgivning med att beskriva händelser och egna upplevelser så att den som lyssnar berörs och får egna bilder. Lotta kan omsätta teori till praktik och hon är en skicklig handledare och ledarutvecklare som engagerar med sitt lärande. Hon gör alltid sitt bästa, tar fullt ansvar och det hon lovar fungerar och håller hög kvalitet.”

Legitimationer & Certifieringar

Leg sjuksköterska

SDI

Symbolterapeut

Bildterapeut

Hypnosterapeut

Extended DISC

Styrelseakademin

Handledare och lärare i psykoterapi

Handledare UGL

GDQ

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB