Välkommen

Välkommen till vår nya hemsida. Här hittar du information om vilka tjänster vi erbjuder. 

Utbildningar

Vi skapar utbildningar efter ert behov. Utbildningar som handlar om relationer på olika nivåer. Feedback, svåra samtal, konflikthantering och ledarskap. Utbildningarna är alla upplevelse-baserade dvs vi arbetar med konkreta problem och kopplar ihop det med teori. Utbildning för chefer och medarbetare som vill utvecklas i sin roll på arbetsplatsen. Utbildningar för dig som vill utvecklas som människa.

Handledning

Vi erbjuder utveckling och stöd till företag, chefer, ledare och arbetsgrupper.

Ledningsstöd

Skapa en robust samarbetskultur där människors olikheter kommer till sin rätt.

Vi arbetar med

  • Psykoterapi, samtalsstöd, hypnosterapi, bildterapi, parterapi
  • Handledning för personalgrupper
  • Chefshandledning
  • Utbildningar & föreläsningar
  • Trepartssamtal
  • Psykosociala utredningar
  • Teamutveckling

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

©2019 Lotta Lindgren AB