Psykolog eller psykoterapeut

vi reder ut begreppen

Legitimerad psykolog

Psykolog blir man efter 5 års studier på universitet samt ett års praktiktjänstgöring. Psykologen har kunskap om både vardagslivets psykologi och om psykiska störningar. I utbildningen ingår grundläggande psykoterapiutbildning. Psykologer specialiserar sig inom olika områden såsom barn- och ungdomspsykologi, neuropsykologi, organisationspsykologi, kris- och traumabehandling samt kognitiv beteende terapi (KBT).

Legitimerad psykoterapeut

Behandlingsutbildning till psykoterapeut kräver att du har en adekvat grundutbildning som t.ex. läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom och präst. Utbildningen innebär 3 års studier (90 högskolepoäng) på halvfart parallellt med kliniskt arbete, handledning och egen terapi. För att bli antagen krävs att man läst den grundläggande psykoterapiutbildningen och finns i ett sammanhang där man kan bedriva terapi.

Välja terapeut

Leta efter en psykolog/psykoterapeut som tillsammans med dig verkar vara klok och livserfaren, som har humor, värme och mod. En terapeut som tål både din vrede, hopplöshet och dina barnsliga sidor och samtidigt kan ge dig hopp.

Legitimation

Att vara psykoterapeut är ett krävande yrke med många fallgropar som ställer krav framför allt på personlig lämplighet inte bara på kunskaper. En trygghet för dig är den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar efter lång utbildning som omfattar handledning, egen terapi och lämplighetsbedömning.

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB