Utveckla din förmåga att hantera svåra samtal så att båda parter bevarar sin självkänsla. Utbildningen har fokus på att praktiskt och konkret arbeta med svåra samtal.

Vad menar vi med svåra samtal? För vem är det svårt? På vilket sätt påverkar jag själv samtalets utgång?

Svåra samtal handlar om att möta människor i kris, om uppsägning, mobbning, missbruk, stress, konflikter eller tillrättavisningar. Det handlar också om att lära sig våga använda sina känslor i samtalet, de känslor som alltid finns närvarande.

Kategorier: