lotta

lotta

Räds inte att ingripa vid mobbning!

Den som ingriper mot mobbning riskerar inte själv att bli utsatt. Tvärtom ökar risken att själv bli drabbad mer än tre gånger för den som undviker att ingripa när andra mobbas. (Enligt Rosander, M., & Nielsen, M. B. i Bergen), Psychology of Violence.

Risken är större om man inte ingriper

Även om rädslan att ingripa mot mobbning troligtvis är mycket verklig för många, så verkar det inte finnas någon faktisk grund till att känna så. Den som bevittnar och ingriper mot mobbning riskerar inte att själv utsättas för mobbning på grund av detta.

Riskerna uppstår snarare när man INTE ingriper, för då låter man missförhållanden på arbetsplatsen fortgå och ger mobbaren stöd att fortsätta med det negativa beteendet. För den som bevittnar och inte ingriper mot mobbning ökar risken att själv bli utsatt för mobbning mer än tre gånger!

–Det är första gången konsekvenser av att ingripa mot mobbning undersöks. Det finns tidigare studier som undersökt vad människor tänker om att ingripa mot mobbning om man blir vittne till det och det är tydligt att det finns en rädsla att själv bli drabbad. Vår forskning visar att den rädslan är ogrundad, säger Michael Rosander.

Den som agerar hjälper också sig själv

Den som agerar hjälper, utöver den utsatte, alltså också sig själv och bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen eftersom arbetsplatser där mobbning tillåts förekomma ofta är dåligt fungerande arbetsplatser, där människor inte mår bra.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget