lotta

lotta

EMDR för barn med posttraumatiskt stresssyndrom

Några timmar är allt som krävs för att hjälpa barn med stressyndrom efter en traumatisk händelse, visar ny svensk forskning. Efter en traumatisk händelse som en trafikolycka, terrorattack, misshandel eller om en anhörig gått bort, drabbas omkring 16 procent av barn av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).  

EMDR

Tidigare forskning har visat att vuxna kan behandlas för PTSD med KBT eller en form av ögonrörelseterapi (EMDR). Nu har svenska forskare vid Lunds universitet, i samarbete med forskare i Amsterdam undersökt samma behandlingsmetoder för barn. Ögonrörelseterapi går ut på att aktivera minnet av den traumatiska händelsen samtidigt som patienten får fokusera på psykologens finger som pendlar fram och tillbaka framför patientens ansikte. Detta skall bidra till att utplåna minnet genom att tvinga fram det medan patienten måste fokusera på någonting helt annat.

Resultat

I studien ingick 103 barn mellan 8-18 år som genomlidit en traumatisk händelse. De behandlades med antingen ögonrörelseterapi eller KBT. Resultaten visar att fyra behandlingar, bara några timmar, i snitt räckte för att hjälpa barn med PTSD. Snabbast uppnåddes resultat med hjälp av ögonrörelseterapi men båda behandlingsmetoderna gav resultat som höll i sig vid uppföljning ett år senare.
Källa: Journal of Child Psychology and Psychiatry

Hos oss finns Jan Kindberg barnpsykolog, psykoterapeut och EMDR-utbildad. Vill du boka tid hos honom kan du göra det här.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget