lotta

lotta

Svårt se allvaret med psykisk misshandel

Fysiskt våld uppfattas ofta som värre än psykiskt av omgivningen. Men psykiskt våld upplevs värre av de utsatta.

Forskning visar

Forskare vid Lunds universitet lät 113 personer som utsatts för psykiskt och fysiskt våld i en nära relation skriva om upplevelserna. Därefter fick de gradera dem på en skala. Texterna lästes sedan av 340 personer, som också värderade allvaret i händelserna. Det visade sig då att de som upplevt det psykiska våldet värderade brotten som allvarligare än de som läste om dem. Det omvända gällde berättelserna om fysiskt våld. De som läst om händelserna graderade våldet som allvarligare än de som själva utsatts.

Svårare att förmedla allvaret i psykiskt våld

Enligt studien är det svårare att förmedla allvaret i psykiskt våld. Det kan handla om social isolering, verbal aggression, hot, rädsla, kontrollerande beteende, trakasserier, stalkning, förolämpningar, förödmjukelse och ärekränkning. Därmed blir det också svårare för omvärlden att förstå.

Detta är viktig information för oss alla att tänka på så ingen bagatelliserar det psykiska våld många kvinnor idag blir utsatta för.

Källa: Modern psykologi okt 2021

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget