Ledarintelligens – vad är det?

I boken Ledarintelligens beskriver psykologen Marika Ronthy begreppet intelligens tre olika ansikten: den rationella, emotionella och själsliga intelligensen. Kontakten mellan de olika intelligenserna är viktig för att skapa den helhet som gör att vi känner oss som hela människor. Hon vill förändra synen på vad som menas med intelligens – Läs mer…

Why good leaders make you feel safe‬

En underbar liten föreläsning på TED om ledarskap på drygt 11 minuter (svensk text finns). Den handlar om kärlek, tillit och om att känna sig trygg med en ledare som vågar gå före och välja med hjärtat. GOD JUL till er alla!  

En framgångsrik chef

Vad gör en framgångsrik chef? Marcus Buckingham avslöjar detta i sin bok: FIRST, BREAK ALL THE RULES. I boken berättar han att Gallup intervjuade drygt 80.000 chefer i alla typer av organisationer. En del av dem var de bästa man kunde finna, baserat på avdelningens resultat eller på omdömen från kunder, anställda Läs mer…

Dra åt samma håll!

I tidningen HR & LEADERSHIPBRIEFING Insightlab 1/2015 beskrivs följande fem-stegsmodell för att underlätta dialog och beslutsfattande i grupp. Om alla ska dra åt samma håll, så att det inte skapas motkrafter och flaskhalsar, måste vi kunna föra dialog i grupp så att vi blir överens om vad vi ska fokusera Läs mer…