admin

admin

Dra åt samma håll!

I tidningen HR & LEADERSHIPBRIEFING Insightlab 1/2015 beskrivs följande fem-stegsmodell för att underlätta dialog och beslutsfattande i grupp.

Dra åt samma hållOm alla ska dra åt samma håll, så att det inte skapas motkrafter och flaskhalsar, måste vi kunna föra dialog i grupp så att vi blir överens om vad vi ska fokusera våra resurser på. Men ofta är det endast ett fåtal som  kommer till
tals och många gånger är vi så fokuserade
 på att tänka ut vad vi själva vill föra fram att vi har svårt att ta in det som övriga deltagare för fram.

För att lyckas med konstruktiv dialog i grupp rekommenderar kommunikationskonsult Monica All följande arbetsmetod i fem steg:

1. Formulera en fråga så att den berör alla.

Exempel på frågor för en gruppdialog kan vara: Vad tänker/tycker jag om den här prioriteringen/målsättningen/nyheten/förändringen/ utmaningen? Utifrån mitt perspektiv – vad ser jag för hinder/möjligheter?

2. Ge alla deltagare egen tid att reflektera innan någon säger något.

Tänk på att så fort någon har börjat prata så styr det dialogens vinkling och andra perspektiv kan gå förlorade.

3. Gå laget runt och låt alla kort berätta
 om sina första tankar.

När vi ser varandras utgångspunkter blir det lättare att förstå varför vi resonerar olika. Att blotta sina tankar kan några medarbetare först tycka är lite läskigt, men det stärker såväl individerna som gruppen. När gruppens medlemmar öppnar sig för varandra stärks vi-känslan.

4. För en dialog i syfte att förstå varandra

Se till att alla kommer till tals. Uppmana till nyfikenhet med frågor som ”Hur menar du då?”.

5. Formulera ett gemensamt svar på frågan.

Om det inte går måste dialogen fortsätta. I
 en privat situation kan det räcka med att man kommer så långt att man förstår varandra, sedan kan man gå vidare med olika åsikter.
 I en arbetsgrupp räcker inte det. Där måste man komma ett steg längre och formulera en gemensam ståndpunkt att arbeta utifrån.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget