admin

admin

Så jobbar chefer med grupper som når höga resultat

Framgångsrika arbetsgrupper är sällan någon slump. Det finns ett antal gemensamma nämnare som kännetecknar de grupper som når höga resultat över tid. Det finns fem områden du som chef och teamledare aktivt behöver utveckla för att skapa bästa möjliga förutsättningar för din grupp.

GrupperFiguren visar att det vi gör som individer påverkar såväl gruppen som varje enskild person i den. När detta multipliceras med antalet gruppmedlemmar genomsyrar resultaten hela organisationen. Ju bättre varje enskild person presterar och ju bättre det inre och yttre samarbetet är, desto bättre resultat blir det för alla.

Genom att använda varje persons styrkor och resultat skapar vi en starkare grupp som mer flexibelt kan anpassa sig till nya utmaningar och möjligheter.

Gruppens fem kritiska områden

1. Öka självförtroendet och viljan att ta risker i gruppen

Det krävs lagarbete för att en organisation ska kunna uppnå sina mål. Gruppen som helhet måste anpassa sig till förändringar och utmaningar med bibehållet självförtroende och en vilja att ta beräknade risker. Varje person bidrar till gruppens förmåga att lyckas i en allt mer komplex och sammansatt miljö. Vad kan du göra för att få en ännu modigare grupp och vad skulle det leda till?

2. Skapa sammanhållning och motivation i gruppen

När gruppmedlemmarna börjar lita på varandra ökar sammanhållningen i gruppen. Närmänniskor samarbetar kan gruppen dra nytta av gruppens styrka. Individerna blir mer stimulerade, mottagliga och engagerade. Svåra uppgifter blir lättare och viktiga resultat kan uppnås. Vad kan du göra för att få en ännu bättre samverkan i gruppen och vad skulle det leda till?

3. Förbättra kommunikationsförmågan i gruppen

Något som är utmärkande för bra grupper är att medlemmarna reagerar snabbt på varandras
behov. Genom kraftfull kommunikation ökar energin. Hinder kan övervinnas och resultaten förbättras. kommunikationsförmåga är bland annat förmågan att motivera, inspirera, beskriva och, viktigast av allt, vara lyhörd för fakta, känslor och lösningar. Fråga två personer på kontoret och två privat vad du kan göra mer, mindre eller annorlunda för att utveckla din kommunikation och vad de tror att det kan leda till.

4. Odla ledaregenskaper i gruppen

Det räcker inte att bara de högsta cheferna är ledare. Alla måste vara beredda att leda. Annars går möjlig- heter förlorade, vilket leder till att motivationen minskar. Ofta måste vi vägleda våra chefer så att de bättre förstår problemen. Om vi inte gör det får våra interna och externa kunder inte sina behov tillgodosedda. Detta kräver mod, beslutsamhet och bestämdhet, men även empati och förståelse. Vad kan du göra för att uppmuntra ett kollektivt ledarskap i gruppen och vad skulle det leda till?

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget