lotta

lotta

Pygmalioneffekten

Vill jag ändra mitt sätt gentemot en människa börjar den förändringen med att jag ändrar mina tankar om henne.

En forskare i psykologi, Robert Rosenthal, genomförde för många år sedan i USA ett experiment. Han ville pröva hypotesen att tankar och attityder är skapande. Han skrev sedan boken Pygmalion in the classroom.

school-teacher-148135_640

Rosenthal väljer slumpmässigt ut ett antal skolor. Han skaffar namnen (klasslistor) på de barn som skall börja första året på mellanstadiet. Han lottar ut ett IQ-tal (intelligenskvotmått) till varje namn. Lottningen sker i hemlighet. Några av barnen får slumpmässigt låg intelligens. Några får slumpmässigt normal intelligens. Och några får genom lotten en hög intelligenskvot.

Han skriver ut nya klasslistor där IQ-talen anges intill barnens namn. Dessa klasslistor överlämnar han till barnens nya lärare. Han berättar för lärarna att han ”testat barnen och räknat fram deras intelligenskvoter”. Nu skall lärarna få denna information. Så att de kan hjälpa barnen bättre! Lärarna får lova att hålla siffrorna hemliga.

Så startar detta experiment:
Lärarna möter sina ”IQ-testade” elever i klassrummet. Samtidigt låter Rosenthal med jämna mellanrum barnen genomföra standardiserade prov. Prov lika för alla. Resultatet från proven samlar Rosenthal in. Han ber också lärarna att med jämna mellanrum skriva korta personliga utlåtanden om barnen.cAllt detta material bearbetas i en dator. Snart framkommer ett tydligt mönster.

Det visar sig att de barn som slumpmässigt tilldelats låg intelligens blir sämre och sämre på proven. Och de barn som (slumpmässigt) har fått hög intelligens blir bättre och bättre.

Det visar sig också att lärarnas personliga utlåtanden om barnen följer ”som hand i handske” samma mönster. Det vill säga de barn som en lärare tror har låg intelligens (som blir sämre och sämre på proven) beskrivs ofta som ”tröga, håglösa och ointresserade”. Och de barn som lärarna tror har hög intelligens (som blir bättre och bättre på proven) beskrivs som ”pigga, vakna, alerta och nyfikna”.

Är pygmalionneffekten aktuell även idag? Jag tror det, och inte bara inom skolan. Människor som inte har några förväntningar på sig, utan bara ses som lata, tärande och odugliga reagerar precis som barnen ovan. Vi kan alla göra vårt bästa för att uppmärksamma våra tankar och attityder mot dem som har det sämst i vårt samhälle. De som verkar ”tröga, håglösa och ointresserade”.

Prenumerera på inlägg

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget