admin

admin

Terapi

Som terapeut är Lotta intresserad av tvåpersonspsykologin d.v.s. hur människor anknyter (söker närhet) till varandra och vilken kvalité relationerna har då allt växande sker i relation till andra. Lotta ser varje människas berättelse som unik och har lärt sig att dessa berättelser förändrar människor. Dessa förändringar skapar så småningom nya berättelser.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget