Pygmalioneffekten i arbetslivet?

Relationen mellan förväntningar och resultat har inspirerat många, inte minst den amerikanske psykologen Robert Rosenthal. 1968 publicerade han det experiment som så småningom kom att kallas Pygmalioneffekten. Titeln kommer från den grekiska myten om Pygmalion som förälskade sig i den skulptur han skapat efter sina egna önskningar. Många känner igen Läs mer…