Dra åt samma håll!

I tidningen HR & LEADERSHIPBRIEFING Insightlab 1/2015 beskrivs följande fem-stegsmodell för att underlätta dialog och beslutsfattande i grupp. Om alla ska dra åt samma håll, så att det inte skapas motkrafter och flaskhalsar, måste vi kunna föra dialog i grupp så att vi blir överens om vad vi ska fokusera Läs mer…