lotta

lotta

Mobbning på jobbet påverkar hälsan – mer än man trott

Att bli mobbad på arbetsplatsen påverkar inte bara den psykiska hälsan, utan kan även ge allvarliga fysiska konsekvenser, visar forskning. Att mobbning påverkar oss mentalt är känt sedan länge, men att det även kan orsaka kroppsliga sjukdomar har inte varit lika utforskat.

Nu har en forskargrupp vid Köpenhamns universitet, lett av Tianwei Xu vid institutionen för folkhälsa, i flera studier undersökt sambanden mellan mobbning på jobbet och hjärtproblem samt diabetes typ 2, och funnit att den utsatte har ökad risk för båda.

Risk för hjärtrelaterade problem ökade rejält

I en artikel på BBC.com beskrivs forskningsprojektet har analyserat data från cirka 80 000 anställda i Sverige och Danmark, där de fick svara på om de varit mobbade på jobbet under det senaste året samt sin hälsostatus. Studien visade att de som varit mobbade därefter oftare utvecklade hjärtrelaterade sjukdomar, såsom hjärtsjukdom eller stroke. Risken för hjärtrelaterade problem ökade med 59% för gruppen som varit mobbade jämfört med dem som inte varit det. Forskarna såg också att ju oftare de svarande sa sig blivit utsatta för mobbning, desto större var risken för att de utvecklade hjärtproblem. Resultaten stod fast även när forskarna tagit hänsyn till faktorer som rökning och BMI.

Det är viktigt att poängtera, enligt artikelförfattaren Christian Jarrett på BBC, att studien inte kan påvisa ett direkt samband och bevis för att mobbning i arbetslivet orsakar hjärtproblem och diabetes. Det är möjligt, menar han, att det kan finnas andra orsaker till att en människa har högre risk både att bli utsatt för trakasserier och att utveckla hälsoproblem.

Stressen ökar

Dock menar forskarna att det finns rimliga förklaringar till sambandet, såsom att mobbning ökar nivåerna av stresshormoner – men också att människor som blir utsatta för trakasserierna kan riskera att hamna i andra beteenden som har negativa effekter på hälsan för att hantera den problematiska situationen. Forskarna planerar att undersöka detta närmare i framtiden.
Tianwei Xu är forskare på Institutionen för folkhälsa vid Köpenhamns universitet, och har publicerat flera vetenskapliga rapporter kring mobbning på arbetsplatsen. 

Källa: Tidningen Chef

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget