En våldspandemi pågår

Kvinnojourer och intresse­organisationer har varnat för att pandemin riskerar att leda till att kvinnor och barn utsätts för mer våld. Våld och övergrepp ökar När Brottsförebyggande rådet nu publicerar sin preliminära statistik över anmälda brott 2020 så är det detta vi ser: • Anmälningar om misshandel mot kvinnor ökade med 3 Läs mer…