lotta

lotta

En våldspandemi pågår

Kvinnojourer och intresse­organisationer har varnat för att pandemin riskerar att leda till att kvinnor och barn utsätts för mer våld.

Våld och övergrepp ökar

När Brottsförebyggande rådet nu publicerar sin preliminära statistik över anmälda brott 2020 så är det detta vi ser:

• Anmälningar om misshandel mot kvinnor ökade med 3 procent.
• Anmälningarna om våld i relation ökade med 5 procent.
• 80 procent av alla anmälningar om våld mot kvinnor var från en partner.
• Antalet anmälda våldtäkter mot barn ökade med 16 procent.
• Anmälda sexuella ofredanden mot barn ökade med 6 procent.

Man tror det är en effekt av coronapandemin, då människor undvikit offentliga platser, trängsel och inte minst krogen. Utsattheten ökar för dessa kvinnor och barn. Man är fast med förövaren,  lämnar inte en relation om man inte tror man ska klara sig.

Utsatthet hos barn

Isabella Kim är barnrättsjurist på Ecpat, som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Hon säger att de ser en stor utsatthet hos barn. De här siffrorna är allvarliga i sig, men mörkertalen när det gäller sexuella övergrepp mot barn och unga är stora.
Hon menar att vi behöver en fullgod lagstiftning som ger skydd mot sexuell exploatering och övergrepp, plattformar måste ta sitt ansvar och göra sina appar säkrare. Barn och unga måste också få den kunskap som de behöver via skolorna, och det ska ges skydd och stöd från barnrättsorganisationer.

Dessa frågor måste lyftas lika ofta som ekonomi, arbetslöshet och vaccinationer. Att leva i med våld i nära relation och övergrepp för barn är ett helvete varje dag.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget