lotta

lotta

Kom till Nolia ACT-mässa i Piteå 7-8 november

Du kan köpa en- eller tvådagarspaket och lyssna på många olika föreläsare.
• Säkra företagets kompetensförsörjning
• Värdegrundsarbete – om motivation, kraft och kultur
• Att leda många generationer
Själv ska jag prata om ”Trygg i ledarrollen – lita på din inre ledare”

Jag träffar dig gärna där!!

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget