Svåra samtal

Utveckla din förmåga att hantera svåra samtal så att båda parter bevarar sin självkänsla. Utbildningen har fokus på att praktiskt och konkret arbeta med svåra samtal.

Vad menar vi med svåra samtal? För vem är det svårt? På vilket sätt påverkar jag själv samtalets utgång?

Svåra samtal handlar om att möta människor i kris, om uppsägning, mobbning, missbruk, stress, konflikter eller tillrättavisningar. Det handlar också om att lära sig våga använda sina känslor i samtalet, de känslor som alltid finns närvarande.

Målgrupp

Målgrupp är chefer, ledare, egenföretagare, projektledare, politiker och personalavdelningar.

Kursinnehåll

• Vad är det som gör ett samtal svårt?
• Samtalsteknik som bidrar till framgång
• Hantera besvärliga personer
• Civilkurage; om att hantera obehag och rädsla.
• Tackla reaktioner
• Professionellt bemötande

Upplägg

Du får träna och utveckla förmågan att:

  • reflektera över dina egna beteenden
  • hantera dina egna reaktioner
  • kommunicera direkt och klart
  • ge och ta emot effektiv feedback

Utbildningen genomförs under 2 dagar. Vi arbetar upplevelsebaserat vilket ökar inlärning och förståelse för vad ett professionellt förhållningssätt betyder för den enskilde individen.  Efter avslutad kurs erhållskursintyg, om önskemål finns, och teorimaterial.

Kursledare

Lotta Lindgren

Kursdatum & anmälan

Svåra samtal

Begär offert
  • Pris exklusive moms

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB