KLOK

Utbildning för chefer, ledare, politiker, lärare och alla andra som vill utvecklas i sin ledarroll på arbetsplatsen. Du får chansen att lära känna nya sidor av dig själv och får andras upplevelse av dig.

Mål
 • Personlig utveckling i ledarrollen
 • Förstå samarbetets komplexitet
 • Använda konstruktiv kritik och utvecklande feedback
 • Förstå psykologiska mekanismer för individ- och grupputveckling.
 • Ha tillgång till modeller för konflikthantering och problemlösning.
 • Förstå vad som utmärker högpresterande team
 • Utveckla framgångsrika ledarbeteenden
 • Få tillgång till en coachningsmetod

DISC-profil ingår i kursen – en profil som ger dig redskap kring egen och andras drivkraft kopplat till beteenden och kommunikation

Målgrupp

Målgrupp är chefer, ledare, egenföretagare, projektledare, politiker och personalavdelningar.

Detta är en kurs för DIG som är beredd att arbeta med dig själv, dina föreställningar och tillkortakommanden. Den kräver att du är beredd att bidra och delta i de övningar vi arbetar med.

Kursinnehåll

Du får träna och utveckla förmågan att:

 • se och hantera konflikter
 • förstå behovet av ledarskap och ledarutveckling
 • kommunicera direkt och klart
 • ge och ta emot effektiv feedback
 • lita på dig själv och dina egna känslor och behov
 • coacha dina medarbetare

Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd, tex: S. Weelan, Belbin, W. Schutz, T. Jordan, M. Berg, G. Bateson, E. Berne.

Upplägg

Utbildningen genomförs under 3 + 2 dagars internat. Kursen bygger på frivilligt deltagande och kräver närvaro hela kurstiden. Vi arbetar upplevelsebaserat vilket ökar inlärning och förståelse för grupprocesser och för komplexa sammanhang. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg och en full pärm med övningar och teorimaterial.

Kursledare

Lotta Lindgren och Dag Granberg

Sagt om klok

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB