Konflikthantering

Samarbete och konflikt står inte i motsatsförhållande till varandra. En person som är bra på att samarbeta har även lätt för att reda ut konflikter. Man samarbetar alltså även om oenigheter. Det är arbetet med att lösa dessa som leder både samarbetet och verksamheten framåt. Det finns också en förmåga att släppa taget om ofruktbara konflikter och ”gå vidare”.

Konflikter kan vara både konstruktiva och destruktiva. Hur utgången blir är inte något slumpartat utan beror givetvis på hur parterna hanterar sin oenighet. Det gagnar både individen och verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön om motsättningar konfronteras och löses i ett tidigt skede. Allt fler har därför uppmärksammat behovet av att stärka kompetensen när det gäller konflikthantering bland både medarbetare och chefer.

Arbetslivets konflikter uppstår mestadels genom en samverkan av omständigheter på tre nivåer:
INDIVIDNIVÅN
RELATIONSNIVÅN
SYSTEMNIVÅN

De berörda parterna har i allmänhet sina egna förklaringar till att det uppstått en konflikt. Föreställningarna om vad konflikten beror på styr uppmärksamheten och kan leda till förhastade slutsatser om vad som bör göras åt situationen.

Mål
 • Förstå vad som krävs för att skapa en miljö som förebygger konflikter.
 • Öka förmågan att handskas med konflikter.
 • Få tillgång till metoder för konflikthantering.
 • Kommunikationens betydelse.
Målgrupp

Chefer, personalspecialister, företagshälsor, lärare, rektorer och andra som behöver lära sig arbeta aktivt med konflikthantering.

Kursinnehåll
 • VAD är konflikt

 • HANTERA konflikter

 • FÖREBYGGA konflikter

 • Redskap för att se och förstå samarbetsproblem

 • Utmanande beteenden

 • Metoder

 • Rollspel

 • Feedback

Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd: Thomas Jordan, Friedrich Glasl, Marshall B. Rosenberg, Susan Wheelan

Upplägg

Utbildningen genomförs Utbildningen genomförs under 1 + ½ dags uppföljning, då vi vill arbeta med processer och uppföljning. Kursen kommer att ha fokus på att träna och utveckla förmågan att hålla och hantera konflikthanteringssamtal/trepartssamtal. Kursen kräver aktivt deltagande där alla bidrar med egna erfarenheter.

Kursledare

Lotta Lindgren 

Kursdatum & anmälan

Konflikthantering

Begär offert
 • Pris exklusive moms

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB