Naturens betydelse för hälsan

Under hösten och vintern gick jag en utbildning på LTU som handlade om naturens betydelse för hälsan. En alldeles underbar kurs om hur läkande skogen och trädgården är för människor. Något jag alltid vetat, men nu fick jag också läsa om all den forskning som finns i ämnet. Man kallar Läs mer…

Om känslor

”Allt har sitt upphov i en känsla” ur Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson Livet består i stor utsträckning av känslor och de är själva drivkraften i att leva. Utan känslor vore vi inte människor, vi skulle inte kunna ta hand om själva på bästa sätt. Vi är inte våra känslor Läs mer…

Motståndskraft vi behöver!

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär medicin (en alternativmedicinsk inriktning som syftar till att behandla och förebygga psykisk sjukdom genom att ge stora mängder vitaminer och mineraler)bjöd in den kanadensiskepsykologiprofessorn Bonnie Kaplan för att föreläsa om mikronutriell behandling av psykisk sjukdom. Bonnie Kaplans forskning handlar om att behandla svåra psykiska sjukdomar (bland Läs mer…

Utan följare ingen ledare

Det finns massor av forskning, böcker, skolor och inriktningar som handlar om ledarskap. Ledarskap är eftersträvansvärt, kanske på grund av de tre s:en: status, stålar och sex. Men följarna är så många fler – faktiskt de flesta av oss – samtidigt som kunskapen om följare är betydligt sämre. Följarna gör Läs mer…

Pygmalioneffekten

Vill jag ändra mitt sätt gentemot en människa börjar den förändringen med att jag ändrar mina tankar om henne. En forskare i psykologi, Robert Rosenthal, genomförde för många år sedan i USA ett experiment. Han ville pröva hypotesen att tankar och attityder är skapande. Han skrev sedan boken Pygmalion in Läs mer…

KOM IGEN!

  Kom igen! heter en sajt för ungdomar. Det är en forskningsbaserad webbplats som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk ohälsa bland svenska ungdomar. På sajten presenteras information om allt från självskadebeteende och social fobi till pubertet och tonårsgraviditet. Forskningsrådet Forte är sajtens initiativtagare. Sprid den gärna Läs mer…

Vardagens mystik

Förra helgen var jag på kurs, “Vardagens mystik”, med journalisten Ann Lagerström, som har fokus på existensfilosofi, och Antoon Greel, professor i religionspsykologi. Antoon har rest världen runt och ägnat över 30 år av sitt liv till att studera, förstå och skriva om mystik i alla kulturer. Det var en Läs mer…

Syster min – om kärlek och andra svårigheter

Syster min är en personligt utforskande berättelse om två systrar och deras svårigheter att bekräfta, acceptera och älska varandra och om vägen till att bli bättre på det. De letade efter olikheter, likheter, sådant de undvikit, gemensamma minnen, erfarenheter och känslor kopplade till detta. Viljan att förstå sina känslomässiga reaktioner Läs mer…

Varför är det svårt att samarbeta?

Samarbete är en svår konst. Många tror inte det, de tar samarbete och samarbetsförmåga för given, men det är många faktorer som bidrar till att det ibland är svårt att samarbeta. Jag vill lyfta fram några. Brist på tydlighet och öppenhet inom organisationen skapar otrygghet hos de som ska samarbeta. Läs mer…