lotta

lotta

Ny utbildning

Så roligt – en ny kurs vid Umeå universitet. Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning, 15 hp
En ny fristående kurs i bildarbete ges på ½-fart vid Umeå universitet  under vårterminen 2021, från januari till maj. Kursen ges som fortbildning för dig som är psykolog, psykoterapeut, arbetsterapeut, fysioterapeut eller socionom.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till hur bildskapande kan fördjupa kommunikation och öka förståelse mellan klient och behandlare i människovårdande verksamhet. Kursen behandlar motiv för att föra in bildskapande med olika syften i professionella samtal, ger övning i att motivera till bildskapande och i att observera den skapande processen. Olika modeller för att förstå bildens språk och läsa bilder studeras, liksom olika sätt att föra samtal utifrån bilden. Reflektion över eget förhållningssätt och etiska aspekter på att integrera bildskapande i yrkesutövningen ingår. Teoretisk kunskap integreras och tillämpas praktiskt i individuella och gruppövningar.

Kursen kan läsas som valbar kurs på avancerad nivå i Arbetsterapi, Fysioterapi och i Socialt arbete. Undervisningen är delvis nätbaserad med tre fysiska träffar à 2-3 dagar på kursorten. Schemalagd tid vid studieortsträffar innehåller föreläsningar, praktiska tillämpningsövningar och seminarier. Självstudier utgörs av litteraturstudier, måleriuppgifter och egen tillämpning i klientarbete.

Anmälan

För kursplan, behörighet, anmälan och kontaktformulär, se https://www.umu.se/utbildning/kurser/bildskapande-i-utredning-terapi-rehabilitering-och-handledning/kursplan/
Anmälan görs 15/9 – 15/10 på Antagning.se Kontaktperson Birgitta Englund, Umu

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget