lotta

lotta

Leda generation Y

imgres

90-talisterna är, enligt forskningsbolaget Rainmaker Thinking, den mest underhållskrävande arbetskraft världen någonsin skådat. Den mest skyddade och belönade generationen någonsin och har fått rykte om sig att även vara den jobbigaste generationen någonsin att hantera.

Lärt sig ifrågasätta
Termen generation Y kommer från engelskan och ordet ”WHY”. 90-talisterna är uppfostrade till att ifrågasätta, det har från barnsben lärt sig att fråga och vara självständiga. Många menar att det är en lat, naiv och bortskämd generation. Detta är en missuppfattning som bottnar i att 90-talisterna värderar andra saker än tidigare generationer. De ser ett högt värde i att trivas och att ha roligt på arbetet och i livet. 90-talister söker mening och syfte i en mycket större utsträckning än äldre generationer. De är digitalt medfödda vilket enkelt innebär att de sedan födseln har varit i kontakt med datorer, mobiler, platta skärmar och annan avancerad teknik.

Ständigt uppkopplade
Generation Y är vana vid att yttra sina åsikter och även att få uppmärksamhet för dessa. De har mindre respekt för auktoriteter och förväntar sig feedback och bekräftelse. De lever med internet, sociala medier och är ständigt uppkopplade vilket innebär att de har 500-800 personer i sitt nätverk. Balansen mellan arbete och fritid/familj är oerhört viktig, man vill inte göra uppoffringar och önskar flexibilitet i arbetet.

Mer inflytande
Kundserviceföretaget Transcom genomförde en SIFO-undersökning som visade att Sveriges unga trivs bra på jobbet men majoriteten vill ha mer inflytande. I åldersgruppen 23-29 år vill 59 procent ha mer ansvar på arbetsplatsen. De har också ambitioner att bli chefer i högre utsträckning än äldre personer. Unga personer är överlag duktiga på att visa vad de går för tidigt i sin karriär. Möjligheten till mer ansvar snabbt är centralt när många av dem väljer arbetsgivare.

Att leda generation Y kan sammanfattas i tre nyckelområden:
• en flexibel och positiv arbetsmiljö med möjlighet att kanske arbeta hemma ibland
• erkännande från närmaste chef med möjlighet att arbeta självständigt och ges utvecklingsmöjligheter
• förtroende för ledningen i dess visioner, förebilder samt när det gäller tydlighet och transparens

Man säger också att det krävs ett personligt ledarskap där det finns utrymme för samtal och återkommande feedback där ledaren visar genuint intresse och behandlar sin medarbetare som subjekt.
Jag tänker att det är ett ledarskap som många behöver oavsett ålder. Man ser också att 90-talisternas krav ”smittar av sig” på andra generationer vilket visar på ett behov av att få känna sig viktig, kompetent och omtyckt. De tre kultur-oberoende behov som Will Schutz FIRO-teori bygger på.

Källa: Att leda nästa generation av Emma Pihl samt HR-Nytt

 

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget