lotta

lotta

Dunning-Kruger-effekten – om att inte se sina egna brister!

Har du någon gång stött på en person som trots sin låga kompetens verkar oerhört självsäker? Det är faktiskt så att en studie visar att ju sämre vi är på något desto större är risken att vi överskattar vår förmåga.

David Dunning och Justin Kruger på Cornell University upptäckte i sin studie att:
– de deltagare som hade lägst kompetens
– framförallt när det gällde logiskt tänkande, humor och formuleringsförmåga
– drev sina grupper till att fatta sämre beslut
– samtidigt som de i högre grad överskattade sin egen kompetens.

Man noterade att de tio procent som klarade sig sämst i testet, i genomsnitt trodde att de hörde till den bästa tredjedelen.

Dunning-Kruger-effekten är alltså ett psykologiskt fenomen som innebär att personer som är inkompetenta inte ser sin egen inkompetens och agerar därefter.

På samma sätt tenderar också personer med hög kompetens underskatta sin förmåga och tro att de egentligen är sämre än vad de i själva verket är.

Omgivning medbrottslingar

Omgivningen säger inte ifrån eftersom vi till vardags är rätt snälla med varandra. Vi vill ha en friktionsfri tillvaro och det är ganska sällan som vi är brutalt ärliga även om det kanske ibland vore det mest barmhärtiga. Istället för att stryka personen medhårs kan man faktiskt säga till när det finns utrymme för förbättring.

Skillnad på att överskatta sig själv ibland – kontra alltid

Alla kan någon gång drabbas av Dunning-Kruger-effekten, fenomenet är allmänmänskligt. Det är dock skillnad på att överskatta sig själv ibland – och alltid!
Män tenderar att överskatta sin förmåga och kompetens i betydligt större utsträckning än kvinnor. Något som kan påverka löneutvecklingen!
Tittar man på gruppnivå kan man då säga att kvinnorna har ett ”tvärtom”-problem. De har oftare ett underskott på Dunning-Kruger-effekten.

Brist på medvetenhet

Enligt forskarna Dunning och Kruger saknar den inkompetenta det som kallas metakognition. Det innebär medvetenhet om eller förståelse för den kunskap man har.
Med andra ord: inkompetenta människor tar inte bara dåliga beslut, deras inkompetens förhindrar dem även från att inse att beslutet är dåligt.

Utvärdera och tvivla

Vi kan alla råka ut för Dunning-Kruger-effekten om vi blir lite för självsäkra. Ett bra sätt att testa din egen förmåga och inte råka ut för denna missbedömning är att jämföra dig med personer som du vet är betydligt bättre än du själv.
Det handlar om förmåga att utvärdera sig själv och att ibland tvivla.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget