Bildterapi

I bildterapin är det bilden och samtalet som är det bärande. Du uttrycker dig med hjälp av olika färgmaterial och det handlar inte om att vara konstnärligt lagd utan om att våga pröva och tro på bildens kraft och möjligheter. Behandlingen kan ske enskilt, för par eller i grupp. När du tampas med materialet så tampas du med dig själv. Du använder många av dina sinnen – syn, hörsel, känsel, lukt, minnet och hela kroppen. Bilden härbärgerar svårigheter och fungerar därför avlastande. Det är en process som aktiverar många hjärnfunktioner. Själva bildskapandet är helande och kan väcka livslust.
Att måla innebär att du är i ett meditativt tillstånd, vilket är vilsamt.

Vad är bildterapi bra för?

Bildterapi/bildpsykoterapi kan hjälpa både den som inte behärskar språket eller saknar ord för känslor, och den som pratar för mycket eller intellektualiserar. Att måla bilder ger struktur som underlättar verbalisering och utvecklar symboliseringsförmågan. Skapande främjar lärande genom att aktivera hela hjärnan, både höger och vänster hjärnhalva. Bildterapi har också visat sig minska symptom relaterade till smärta och ångest.

Läs mer

Ny bildterapigrupp startar efter påsk, tisdagar 17.oo – 19.oo i ateljé i Måttsund.

.

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB