Jämställdhet och normkritik

Jämställdhet handlar om villkor – att människor behandlas olika beroende på många aspekter. Kön är ett av dem. De andra diskrimineringsgrunderna är sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och ålder. Jag tänker att även kroppen är utsatt för stark normkritik – man ska se ut på ett visst sätt för att inte bli utsatt.

Den som tillhör normen blir sällan utsatt för kränkande kommenterar och upplever för det mesta att de kan vara sig själva. En person med funktionshinder, en annan etnisk tillhörighet/religion/ålder än merparten kan uppleva det motsatta.

Vi människor ser inte världen som den är – utan som vi är. Våra normer visar sig i våra texter, formuleringar, bilder och åsikter. Därför är det nödvändigt att som chef och medarbetare prata om detta och göra jämställdhet och normkritik till en del av de viktiga samtalen.

Kontakta oss för offert

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB